Юбилейно издание на фестивала „Друмеви театрални празници“, Шумен

0
0

Ежегодно в периода от 11 до 16 май 2016 г. град Шумен е домакин на превърналия се в традиция Международен фестивал „Друмеви театрални празници – НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА”. Настоящото издание на Фестивала е по-специално – неговото провеждане е свързано с отбелязването на 160 години Български театър. Основната идея, която дава искрата и насоката на Фестивала е стремежът да стимулира създаването, поставянето на сцена и популяризирането на нови драматургични произведения от български автори, утвърждавайки град Шумен и театъра му като люлка и продължител на традициите на театралното дело у нас.

Фестивалът  протича в три направления: „ПРЕГЛЕД НА СПЕКТАКЛИ” – тук всички държавни и частни театри, поставили на сцена произведения от български автори, биха могли да изпратят своите заявки за участие. Направление „АВТОРСКИ ПРОЧИТ”, посветено на нови непубликувани и непоставяни пиеси от български автори, и направление „СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА”. Селекционер на предстоящото издание на фестивала е театроведът Михаил Байков.

За да бъде включен в предварителната селекция за допускане до направление „Авторски прочит” на фестивалното издание през 2016 година, текстът трябва да е получен в Шумен най-късно до 10 март 2016 г. Селекционерът на Фестивала определя номинациите в това направление. Номинираните текстове се представят публично, пред аудитория под формата на дискусионни форуми, семинари, уъркшоп и други формати. Журито на Фестивала заедно със селекционера определят една награда за драматургия или до две поощрения за представените драматургични текстове.

Повече информация относно необходимите документи за кандидатстване и статута на фестивала можете да получите на страницата на Драматично-куклен театър „Васил Друмев” – Шумен: www.theatreshumen.com и  на страницата на фестивала: www.buldrama.com.