Политика за бисквитки (cookies)

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ (COOKIES) НА LoveTheater.bg

LoveTheater.bg използва бисквитки или други подобни инструменти на сайта си, с цел подобряване на представянето му и удовлетворяване на вашата нужда от последващата информация. Тази политика дава обяснение на начина, по който правим това.

Какво са бисквитки?

Бисквитките представляват текстови файлове с малък обем, които уебсайтът може да запише на вашето мобилно устройство или компютър, когато посещавате определен уебсайт или страница. Бисквитката има функцията да помага на сайта или на други сайтове да разпознава вашето устройство при всяко следващо посещение на дадения сайт. Същото може да прави Web beacons или други подобни файлове. За назоваване на всички файлове, които служат за набиране на информация, в нашата политика използваме термина бисквитка.

Има много и различни функции, които се изпълняват от бисквитките. Например, те спомагат за запомнянето на вашето потребителско име или предпочитания и съответно да ви предлага съдържание, което да е релевантно на вашите интереси. Бисквитките могат да помогнат при изготвянето на анализ за това колко добре се представя определен сайт.

Съдържанието на някои бисквитки може да е съставено от лични данни – например, при запомнянето на вашия профил, бисквитката запаметява потребителското ви име и парола.

По-голямата част от бисквитките не събират идентификационна информация за вас. Те по-скоро събират информация от общ тип, като например начина, по който потребителите достигат до уебсайта ни и го използват или пък кое е мястото, на което се намират към този момент.

Видове бисквитки:

  • Строго Необходими Бисквитки: За да бъде успешна работата на уебсайта, са нужни този тип бисквитки. Към тях спадат, например, бисквитки, които дават възможност на потребителите да влизат в уебсайта и да използват платформата без затруднение, използвайки потребителското си име и парола.

  • Функционални Бисквитки: Този тип Бисквитки се използва, с цел да се увеличи функционалността на уебсайта ни, за да може той да стане по-лесно използваем от нашите потребители. Един от примерите за функцията на тези бисквитки е, че те служат за запомняне, че определен потребител вече е регистриран в даден уебсайт и е дал своето съгласие да остане вписан там със своите потребителско име и парола.

  • Аналитични / Производителни Бисквитки: За разпознаване и отчитане на броя на потребителите в уебсайта ни са необходими т.нар. Аналитични/ Производителни Бисквитки. Освен това, те ни позволяват да наблюдаваме движението на хората, посещаващи уебсайта ни, както и да следим за начина, по който го използват. Това е от полза нас, тъй като ни дава възможност да повишаваме качеството на lovetheater.bg, като например, да асистираме навреме на потребителите, посетили нашия уебсайт, бързо и лесно да достигнат до търсената от тях информация.

  • Бисквитки за Таргетиране: Тяхната функция е да запаметяват посещенията на линковете и потребителите, през които са преминали. Благодарение на Бисквитките за Таргетиране, до потребителите достигат само рекламни съобщения, които са релевантни към техните интереси и също така имат способността да ограничават броя на пътите, в които дадена реклама се появява. С наше позволение и разрешение от страна на потребителите, те могат да  бъдат поставени от нас или от други рекламни мрежи.

Моля, имайте предвид, че бисквитките, използвани от lovetheater.bg не съдържат лична информация за потребителите.

Всички съвременни браузъри ви позволяват да правите промени в настройките за бисквитки. Обикновено можете да ги откриете в меню „опции“ или „предпочитания“ на вашия браузър.

Моля да запомните, в случай, че предпочетете да спрете бисквитките, някои функции от нашия сайт е възможно да спрат да работят правилно.

При продължаване на използване на lovetheater.bg без изтриването/блокирането на бисквитки, вие се давате своето съгласие LoveTheater.bg да постави бисквитки на вашето устройство.

Повече информация за начина, по който бизнесът използва бисквитките е налична на: www.allaboutcookies.org.

Този документ е обновяван за последно на 30 май 2018 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТОВА LoveTheater.bg

I. Общи разпоредби

Моля, внимателно изчетете настоящите Общи условия за използване, преди да използвате сайтa LoveTheater.bg. Те представляват ДОГОВОР между Вас и LoveTheater.bg, с който получавате правото да използвате услугите на сайтa безплатно за лични и нетърговски цели при спазване на посочените по-долу условия. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и LoveTheater.bg. Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях чрез достъпа до интернет страниците, както и се задължавате да ги спазвате. Моля, не използвайте сайта на LoveTheater.bg, в случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу.

Услугите на сайта потребителите имат право да използват само за лични и нетърговски цели.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта на LoveTheater.bg.

„УСЛУГА/и“ на сайта включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

– изпращане на имейл за контакт с екипа на LoveTheater.bg.

„ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което LoveTheater.bg се намира в договорни отношения. От негово име LoveTheater.bg има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на Потребители на сайта, които са дали съгласието си за това.

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

„ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ – предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.

III. Авторски права

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и довежда до гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

2. Creative commons. Част от материалите на сайта могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са обозначени специално със знак.

IV. Поверителност

LoveTheater.bg не предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции.

Данните не се се използват за целите на Директния маркетинг (за директен маркетинг не се смята изпращането на информация за промени в условията за регистрация, Общите условия за ползване на сайтовете, както и Декларацията за поверителност).

V. Ограничаване на отговорността

LoveTheater.bg прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността да възникват обективни несъответствия или пропуски. LoveTheater.bg не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. LoveTheater.bg полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

LoveTheater.bg не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

LoveTheater.bg има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Услуги, изискващи име и имейл

LoveTheater.bg си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу изискване на имейл и име на Потребителя. Услугата е “Изпращане на личен имейл”.

LoveTheater.bg си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VII. Промени

LoveTheater.bg си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 29.05.2017 г.