Първи конкурс за нова пиеса на Нов български университет

0
0

Всеки университет има своя кипящ живот. За да поддържа тонус и да вдиша свежо творчество, Нов български университет обявява чисто нов конкурс. Търси се най-добрата нова пиеса на български език по зададена тема.

За да бъде резултатът ефективен, мисията на университета е насочена към широка аудитория. Могат да участват както утвърдени автори и драматурзи, така и такива, които тепърва… Това, което отличава конкурса от останалите, е, че той ще има целогодишен живот. Чрез поредица от дискусии, четения и други прояви, подредени в годишен календар, ще бъде разпалван огънят на всички ентусиасти.

Главните цели на организаторите са насърчаване създаването на нови български драматургични творби и подобряване качеството на българската драматургия. Провокирането на интересуващите се от театър и литература към писане по конкретна и значима за съвременната култура и свят тема също е важно.

Първата такава тема е Справедливостта – като разбиране, което има място в живота на всички човешки общности, като регулатор на отношенията между хората. Чрез тази категория се създава една обща мяра за дейностите и резултатите от тях. Формулирането на критериите за справедливост е и място за добро изкуство според проф. Христо Тодоров – член на журито на конкурса. Втората причина за избора на темата, по думите на професора, е недостигът на справедливост в българското общество.

Конкурсът на Нов български университет предлага пълен цикъл на драматургичното творчество: от темата, през работата на избраните автори в Лаборатория за писане на пиеси, водена всяка година от знаково име в областта на драмата и театъра, до реализацията на отличената пиеса. В първото му издание това ще бъде драматургът, сценарист и белетрист Боян Папазов.

В рамките на 9 месеца, до края на януари, на електронен или хартиен носител участниците трябва да създадат и изпратят своите творби. Най-добрите от тях ще бъдат номинирани от журито и отличени с участие в Лабораторията за пиеси. Тя ще се проведе през последната седмица на февруари, където участниците ще обработват своите творби и оформят техните окончателни варианти. Измежду тях ще се избере носителят на годишната награда и ще се обяви в края на март след един от любимите ни дни в годината – Международния ден на театъра. Диплом, парична награда и правото на сценична реализация от университетския театър на Нов български университет ще сполети най-добрия от най-добрите участници. Авторските права ще бъдат запазени, като единствено победителят ще ги предостави еднократно на Нов български университет. Членовете на журито са проф. Виолета Дечева, д. н.; гл. ас. д-р Георги Гочев, проф. Михаил Неделчев, доц. Пламен Дойнов, д. н., доц. д-р Светла Христова, доц. Снежина Петрова и проф. д-р Христо Тодоров.

За повече информация може да посетите сайта на конкурса.