Константин Станиславски: „Няма малки роли, има малки актьори“

1
0

Константин Сергеевич Станиславски е руски актьор, режисьор, педагог и теоретик на театъра, роден през 1863 г. Създадената от него школа и ново театрално направление развиват сценичния реализъм. Съвременният театър се основава на неговите теории, които успява да представи в книгата си „Работа на актьора над себе си“:

„Една от главните задачи, преследвани от „системата“, се заключава в естественото пробуждане на творчеството на органическата природа с нейното подсъзнание.“

Мъдростта и знанията на Станиславски помагат и до ден днешен на актьори по целия свят. Събрахме някои от неговите цитати тук:

Какво е талант? – Душа.

Научете се да слушате, разбирате и обичате жестоката истина за себе си.

Когато играеш злия – търси къде той е добър.

Да живееш – означава да действаш.

Волята е безсилна, докато тя не е вдъхновена от желанието.

Театърът започва със закачалките.

Обичайте изкуството в себе си, а не себе си в изкуството.

Сцената трябва да се направи, а после да се изиграе.

Единственият цар и владика на сцената – талантливият артист.

75% от това, което се прави на репетиции, обичайно не влиза в спектакъла.

Ние ненавиждаме театралността в театъра, но обичаме сценичността на сцената. Това е огромна разлика.

Всеки ден, в който вие не сте попълнили своето образование с малки, но нови за вас късове знания … считайте за безплоден и безвъзвратно загубен за себе си.

За героичната епоха в нашия живот трябва и друг актьор.

Дълго живях. Много видях. Бях богат. После обеднях. Видях светлина… Имах добро семейство, деца. Животът ги разпръсна по целия свят. Търсих слава. Намерих. Видях почести. Бях млад. Остарях. Скоро трябва да умра.

Comments are closed.