Конкурс на Eurodram ще отличи три съвременни български пиеси

0
0

Европейска мрежа за превод на драматургия EURODRAM отправя отворена покана за текстове. До 3 български пиеси ще бъдат отличени в селекцията Нова българска драматургия за 2016 год. След избора им от комисия те ще бъдат препоръчани на вниманието на международната мрежа за превод на други езици. Избраните текстове ще бъдат представени на годишната среща на мрежата в Истанбул през май 2016.

EURODRAM е европейска мрежа за театрален превод. Работи с европейските, средноазиатските и средиземноморски езици. Основната ѝ цел е да запознае професионалистите и театралната публика с произведения, които остават предимно неиздадени, обръщайки особено внимание на езиковото разнообразие. Комитетите са натоварени да излъчат селекция от чуждестранни драматични текстове, преведени на езика на съответния комитет през всяка нечетна година и да правят селекция от нови театрални текстове, написани на езика на съответния комитет през всяка четна година. По този начин мрежата допринася за диалога между театралните общности и предлага възможност за пряка комуникация и популяризация на новата драматургия.

До 31 декември 2015 год. ще бъдат приемани пиеси на български език. Условието е да бъдат написани след 2005 год. Предложенията трябва да бъдат придружени от пълния текст на пиесата, кратка биография на автора, технически лист с дата и място на написване, брой персонажи, справка за награди и вече реализирани продукции на този текст, както и друга информация, която се счита за важна от подаващия. Необходимо е текстовете да бъдат изпратени в .pdf или .doc файл на адрес [email protected] / относно eurodram call 2015.