Форум театър в Стара Загора предлага решения за социални проблеми

0
0

„Център за европейски инициативи“ е неправителствена организация с дейност в обществена полза. Фондацията, учредена през 2005г. със седалище Стара Загора, практикува Форум театър, който е малка пиеса, отразяваща проблеми на местната общност. Но той не е само пиеса. Той е също и форум, защото позволява на хората да се включват в изграждането на сценария като променят действията и реакциите на героите в пиесата.

Разиграва се театрална игра, в която вълнуващ публиката проблем бива показан в неразрешена форма. Зрителите са поканени да предложат и изиграят различни решения. Така те придобиват опитност от споделения казус. Всеки може да експериментира със своята гледна точка и с личното си отношение към показаните проблемни ситуации. Хората престават да бъдат просто свидетели на проблемите – те стават активни участници в живота на своята общност, защото могат да кажат „СТОП! Аз не харесвам това!“ и да предложат промяна.

Снимка: Форум театър

Форум театър използва подхода „социален театър“. Той възниква в Латинска Америка в отговор на диктаторските режими и нарушаването на човешките права.

Наречен е „театър на освобождението“, защото е стимулирал революционните движения, но е довел и до осъществяване на вътрешната потребност от личностна изява, от активно отстояване на собствено мнение и гражданска позиция. Методът е широко приложим в различни по вид общности и с участието на практически неограничен кръг адресати.