ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ ПРИ ФИНАНСИРАНЕ НА ФЕСТИВАЛИ ОБСЪЖДАТ НА КРЪГЛА МАСА В СОФИЯ

0
0

„Европейски стандарти и механизми за финансиране на фестивалите – ГРАДСКИ РАЗГОВОРИ“ е темата на кръгла маса, организирана от Българска фестивална асоциация (БФА), в партньорство с Европейски музикален фестивал, НДК, „Гьоте – институт“ – София и Столична община. Тя започна вчера и продължава днес в зала 8 на НДК.

Вчера и днес участниците обсъждат първия вариант на Бяла книга с препоръки за реформа на културните политики на местно и на национално ниво – част от проект „Българо–норвежко партньорство за прозрачна и ефективна публична подкрепа на културния сектор в България“, осъществяван с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Прилагането на европейските практики ще доведат до по-ефективно и по-демократично управление на публичните средства, а целта е постигането на по-благоприятна среда за развитието на културните организации в страната.

„Този форум се организира от няколко институции – това е прекрасно, защото показва, че темата за фестивалите е интересна. Не само за по-големия брой участници във фестивалите, а и за институциите, които отговарят за състоянието им в България“, обърна се към присъстващите Васил Димитров, председател на УС на Българска фестивална асоциация и президент на „Европейски музикален фестивал“.

Директорът на НДК Мирослав Боршош изрази мнение, че липсата на ясна стратегия и визия за работа с фестивалите е двупосочна –от една страна как Асоциацията и хората, които се занимават с фестивали да получават подкрепа, а от друга -как те ситуират себе си и влизат във взаимоотоношения с българската държава. „Ние предложихме Дворецът да подкрепи създаването на реална и адекватна фестивална практика в България, както и на един сериозен и професионално подготвен каталог на фестивалите, от който имаме реална нужда. Защото лесно си казваме: „Държавата не ни подкрепя!“, но е много важно, когато общуваш с държавата, да си наясно какво искаш от нея. Ние ще бъдем този медиатор, който не само ще дава пространство, а и ще говори за тези проблеми“, пое ангажимента Мирослав Боршош и предложи да се изработи реално действаща фестивална карта.

Кръглата маса, посветена на формулирането и имплементирането на културни политики в България, с фокус върху фестивалите, постави началото на серията „ГРАДСКИ РАЗГОВОРИ“ – съвместна инициатива на „Гьоте – институт“ – София, Столична община и културната сцена.