Европейската нощ на театрите започва проучване на театралната публика

0
3

Тази година четири български театъра, сред които Народен театър „Иван Вазов“, Софийска опера и балет, Сатиричен театър „Алеко Константинов“ и Театър „Азарян“, ще се включат в проекта. Те са българските представители в европейското проучване на театралната публика, което ще е част от платформата „Европейска нощ на театъра“. Социологическото проучване ще се проведе в два етапа – през март-април 2019 и през октомври-ноември 2019, като във втората част ще има специален акцент върху публиката в Нощ на театрите (16 ноември 2019) .

 Асоциация „Европейска нощ на театъра“ стартира проект ASSET (Audience Segmentation System in European Theatres), в който се включват 5 държави (Австрия, България, Финландия, Хърватска и Чехия). В първото до момента проучване от този характер, „Европейска нощ на театрите България“, бе избрана заради иновативния подход в комуникацията, мащабността и увеличаващия се интерес към инициативата още от нейното създаване. София е един от градовете в Европа с най-силно присъствие, най-много продукции и най-голям брой зрители в Нощта на театрите. Ръководител на проекта от българска страна е Фондация „Арт Проджектс“ – един от организаторите на Нощ на театрите и координатор на Европейска нощ на театрите за България.

Събраните данни и анализи за театралната аудитория, което ще се случи в избраните за проучването европейски градове (Прага, Виена, София, Хелзинки и Загреб), ще дадат дълбочинна информация за театралната публика. Проектът ASSET ще помогне на участващите театри да използват резултатите от сегментацията на аудиторията за по-ефективни маркетингови и комуникационни дейности, да разширят настоящите зрители и да привлекат нови публики. От страна на четирите български театъра, участие в обучителни сесии и споделяне на добри практики, ще имат екипите на театрите отговарящи за маркетинг и комуникации.

Проучването се осъществява с The Audience Agency от Англия, които имат дългогодишен и фокусиран опит в проучвания на публиката на театри, фестивали и културни инициативи, като реализират ежегодни изследвания на зрителите за National Theatre Live, Royal Opera House, The British Museum, Barbican, The London Library и др.

За ASSET (Audience Segmentation System in European Theatres)

Основната цел на проекта ASSET е да разработи и тества методология за изследване на публиката и да я предложи на европейските театри и други организации, занимаващи се със сценични изкуства. Данните от проучването ще помогнат на театралните компании да задълбочат взаимоотношенията си с публиката и да инициират маркетингови дейности, които да развият аудиторията им. Основен координатор на проекта е Катедрата по управление на изкуствата към Театраления факултет на Академията за сценични изкуства в Прага (Чехия). Партньори на ASSET са The Audience (Великобритания) и организаторите на Нощ на театрите в България (Фондация „Арт Проджектс“), Хърватска (Народен театър Дубрава) и Австрия (IG Kultur Österreich), както и  Metropolia University (Финландия).

През 2019 г. Нощта на театрите ще е на 16 ноември (събота)

„Европейска нощ на театъра“ е инициатива, обединяваща театрални компании от цяла Европа. Тя е иновативна интерпретация на театралното пространство с подчертан образователен елемент, който е насочен към усъвършенстване на нагласите на публиката. Tеатри и театрални компании предлагат своите продукции, за да задълбочат връзката, която вече съществува между тях и тяхната аудитория. Мисията на Нощта е да осигури изяви и обмен между участниците, както и да покаже театралната креативност във всички нейни форми. Целта на всички активности е да създаде нов вид заедност между публиката и театралните творци. В България Нощ на театрите вече няколко години прави интересен и различен прочит на театъра като ползва успешни европейски практики и комуникационни инструменти. В София събитието е част от Календара на културните събития за 2019 г. на Столична община.

НТ, ASSET 1