Директорът на Музикалния театър е уволнен

0
0

От 1- ви до 20-ти юни 2015 година директорът на Музикалния театър – Марио Николов, неофициално участва в подготовка и представяне на спектакли в театър за опера и балет в румънския град Констанца. Официално – той е бил в болнични  на домашен амбулаторен режим. Той е на трудов договор и не може да работи на друго място, докато се лекува. Според българското законодателство това е измама на работодателя. Случаят се превърна в медиен скандал и няколко месеца по-късно министърът на културата – Вежди Рашидов, освобождава от длъжност г-н Николов.

От Mинистерство на културата посочват, че нарушенията на Николов са установени в два доклада от проверка на Инспектората на Министерството на културата и на звеното за вътрешен одит. От ведомството посочват, че отстраненият директор не изпълнявал правилата за прилагане на делегираните бюджети, неспазване на бюджетната дисциплина, преразходно утвърдения бюджет на музикалния театър за 2014 и 2015 година – Николов е изхарчил половин милион повече от бюджета на операта и тя не може да се издържа сама. От 2010 година Музикалният театър е с делегиран бюджет. Това е част от реформата, срещу която повечето артисти в театъра са против. Заради липса на пари вече не се канят гост артисти и трупата разчита само на 20 щатни актьори. 

Марио НиколовЩе припомним, че преди около месец Марио Николов написа на страницата на Музикалния театър във Фейсбук: „Във връзка с изказване на министъра на културата, че „когато предишният директор си отиде, остави печалба в музикалния театър от 600 000 лева, а след като дойде Марио Николов, той беше на минус 600 000 лева“, съм длъжен да уточня, че министърът вероятно е обобщил сумата от 553 125 (петстотин петдесет и три хиляди сто двайсет и пет) лева, които от Министерството на културата все още не са изплатили на Държавния музикален и балетен център – София“. От Министерство на културата дадоха следния отговор:

„Информацията за промяната в стойностите на някои основни показатели в периода 2010 – 2014 г., извлечена от годишните отчети на организацията, показва устойчива тенденция за нарастване на общите разходи и разходите за заплати и намаление на средната цена на билет. Разходите са нараснали през 2014 г. на 3 679 992 лв. спрямо 2010 г., когато са били 2 528 946. лева, или със 1 151 046 лева повече, което в процентно изражение е 145.51%. „Основен дял заемат разходите за заплати и осигурителни вноски, които в този период са нараснали със 760 471 лева или с 134,67 %. Ръст бележи и средната месечна брутна работна заплата, от 520 лв. през 2010 г. на 685 лв. през 2014 г., или увеличение 13.17 %. При това не само няма съкращения, но числеността на щатния персонал е увеличена от 260 през 2010 г. на 269 през 2014г.“

До провеждане на конкурс за нов директор, постът ще бъде поверен на Марияна Арсенова – дългогодишна солистка в Музикалния театър, заемала и длъжността заместник-директор.