Артистите на свободна практика излизат пред Министерство на културата

0
0

Събрание на представителите на независимия културен сектор в България с искания за бързи действия по изпълнението на програма „Творчески стипендии“ на Национален Фонд Култура към Министерство на Културата ще се състои в сряда (17.06.2020).

След дългото проточване на програмата, артистите на свободна практика излизат с конкретния искания и желание да защитят правата си на граждани и творци. Те ще повдигнат следните искания:

*По-бързо изпълнение на програмата „Творчески стипендии“ на Национален Фонд Култура към Министерство на Културата и спазване на обявените срокове за изплащане на стипендиите.

*Да се назначат допълнителни експерти към Национален Фонд Култура от Министерство на Културата, които да помогнат за изпълнението на програма „Творчески стипендии“.

*Да се преразгледат неодобрените кандидати, тъй като има идентични кандидатури с различни резултати при оценяване.

*Да се обмисли възможност за подпомагане на артисти (физически лица на граждански договори и самоосигуряващи се лица) с доход над 1 000 лв. месечно.

Ситуацията в независимия културен сектор в България последните месеци е, меко казано, критична. Творците, успели да се класират за т.нар. стипендии от НФК все още не са получили обещаната им помощ. Друга част от тях не са успели да се класират, заради обявените изисквания. Темата беше дискутирана и коментирана седмици наред в социалните мрежи. Артистите излизат в знак на протест срещу потъпкването на достойнството и омаловажавенето на работата им, и нейното значение за обществото.